Archiv: !

SEMINÁŘ PRO RODIČE DĚTÍ S PAS

Dne 29.11. proběhlo na naší škole příjemné setkání rodičů a prarodičů dětí s autismem, speciálními pedagogy a učiteli z mateřských a základních škol.

Hlavní částí programu semináře byla přednáška p. Pavliščíkové a p. Hladké z o.s. Alenka o strukturovaném učení. Tyto maminky autistických dětí jsou zároveň  speciálními pedagogy s velmi cennými zkušenostmi .  S rodiči pohovořila také p. Matějovská ze Speciálně pedagogického centra v Litvínově, p. řediteka naší školy  Slapničková, p. zástupkyně Bedrnová a další pedagogové. Během diskuse a občerstvení si rodiče mohli prohlédnout pomůcky, které pedagogové zhotovují na naší škole pro autistické žáky.

Hlídání dětí zajistili p. asistentka Skoupá a Ihradská . Dětem se na naší škole moc líbilo.

Protože byl o tuto akci velký zájem z řad rodičů a pedagogů, uspořádá naše škola společně s SPC Litvínov další víkendová setkání.

 

 

Mgr. Marie Chabrová