Archiv: !

Třídní strom

Skupinová práce žáků Praktické školy dvouleté

Hodina výtvarné výchovy ve třídě PŠ2A byla věnována skupinové práci. Pro tuto činnost
si žáci zvolili tvorbu třídního stromu. Nejprve nejzdatnější výtvarníci nakreslili na nástěnku strom, poté všichni vystřihli a vybarvili „svůj“ list. Nakonec do listu vyřízli otvor, do kterého umístili svoji fotografii. Ze společně vytvořeného díla měli všichni obrovskou radost.

 

 

 

Foto a text: Bc. Dagmar Křížová