Archiv: !

Smyslová výchova ve II. oddělení ŠD

Moje tělo a péče o něj

Celý měsíc únor jsme se s dětmi ve ŠD v rámci smyslové a rozumové výchovy zabývali naším tělem a také péčí o něj. Popisovali jsme si jednotlivé části těla a naše smysly. Říkali jsme si, jak se o své tělo musíme starat (celková hygiena, správná výživa, oblečení, lékařská péče,….), abychom nebyli nemocní. Ale také jsme si říkali kam jít, i když přes správnou péči onemocníme. Při těchto činnostech jsme využívali demonstračních obrázků, knížek pro děti, ale i omalovánek a křížovek s ovocem a zeleninou. Zároveň jsme si z obrázků i omalovánek vytvořili nástěnky. Na přiložených fotografiích můžete děti vidět při práci i výsledné nástěnky.

 

Napsala a nakreslila Alena Niklová