Archiv: !

700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.

Projekt je určen žákům 1. stupně ZŠP a bude probíhat formou tzv. Tematicky zaměřeného měsíce k 700. výročí narození Karla IV.

Cílem projektu je seznámit žáky s významnou osobností české historie a to formami, které jsou vhodné pro naše žáky.

Tematicky zaměřený měsíc k 700. výročí narození Karla IV bude probíhat v dubnu 2016 (až do 13. května) ve všech ročnících 1. stupně ZŠP a jednotlivé aktivity budou uskutečňovány ve všech vhodných předmětech (M – jak se počítalo ve středověku, ČJ – čtení o Karlu IV a jeho nejvýznamnějších stavbách, VV- malba a jiné výtvarné - kreativní ztvárnění doby Karla IV. atd……….).

Na začátku měsíce května proběhne v atriu školy výstavka prací žáků k danému tématu.

13. května (v předvečer narození Karla IV.) bude žákům v kinosále školy promítnut film Noc na Karlštejně – jako vyvrcholení školních oslav.

Mgr. Bednárová Erika