Archiv: !

Velikonoce 2016

Výroba velikonočních dekorací ve 3. A

Pro mnohé z nás jsou Velikonoce svátky jara, i když mají svou tradici v křesťanství. Náš domov, ale i školní třída, si v tomto období zcela určitě zaslouží ozdobit nějakou velikonoční dekorací, která nám přiblíží jedinečnou a veselou atmosféru tohoto období.  

Jedním z nejznámějších symbolů těchto svátků jsou vajíčka, do jejichž zdobení
se s nadšením pustili žáci ze 3. A. Protože je tato činnost velmi bavila, rozhodli se,
že si velikonočními dekoracemi vyzdobí také třídní nástěnky. S některými svými výrobky se pochlubili na každoroční školní „Velikonoční výstavce“ a některé si odnesli domů, aby potěšili svoje blízké – viz foto. 

 

 

Text a foto: Bc. Dagmar Křížová