Archiv: !

Informace pro rodiče

NAŠE ŠKOLY ve školním roce 2016/2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením podle Školního vzdělávacího programu - ZŠS.

ZPŮSOB VÝUKY A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SE NEMĚNÍ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - vzdělávající se dosud podle Školního vzdělávacího programu ZV s přílohou LMP.

ZPŮSOB VÝUKY SE NEMĚNÍ, MĚNÍ SE POUZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (1. – 5. ROČNÍK – ŽÁCI SE BUDOU VZDĚLÁVAT PODLE UPRAVENÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÝ UPRAVUJE NOVĚ I VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.)

ZPŮSOB VÝUKY A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SE NEMĚNÍ. (6. – 9. ROČNÍK DOKONČÍ VZDĚLÁVÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍHO ŠVP.)

Pokud se rodiče rozhodnou nadále nechat dítě vzdělávat v naší škole, pak je nezbytné podat žádost rodičů o vzdělávání v tomto typu školy a současně souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení PPP/SPC.

OD 1. ZÁŘÍ 2016 MAJÍ VŠICHNI MOŽNOST VZDĚLÁVAT SE

NA BĚŽNÉ ZŠ.

Pokud se rodič rozhodne pro vzdělávání žáka v běžné ZŠ, musí si zajistit pro dítě vyšetření v PPP nebo SPC, které:

· posoudí vzdělávací potřeby žáka, vyhodnotí závěry vyšetření

· doporučí podpůrná opatření ve vzdělávání žáka (2. - 5. stupeň podpory)

· v případě, že žák potřebuje pomoc a podporu také ve školském zařízení (např. v družině), určí ŠPZ na odpovídající dobu podpůrná opatření i pro školské zařízení (např. asistent pedagoga, je-li pro žáka důležitý i ve školním zařízení).

Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy, 476 703 181