Archiv: !

Kurz primární logopedické prevence

Řečová výchova v praxi

V úterý 5. 4. a ve čtvrtek 7. 4. navštívily naši školu posluchačky kurzu Primární logopedická prevence - preventista řečové výchovy. Kolegyně z různých MŠ a ZŠ našeho kraje se seznámily s komunikací u autistických dětí, poznaly typické projevy na řeči u dětí s DMO a dysfázií a viděly ukázky práce s takto postiženými dětmi. Návštěvu naší školy zakončily ve snoezelenu, protože tato místnost se dá úspěšně využít v logopedické praxi. Účastnice kurzu obdivovaly práci našich učitelek i vybavení školy.

 

                                                                                        PaedDr. Iva Gregorová

 

                                                                                        učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu