Archiv: !

SETKÁNÍ PEDAGOGŮ A RODIČŮ DĚTÍ S PAS

Toto setkání bylo uskutečněno společně se Speciálním pedagogickým centrem Litvínov a bylo určeno zejména pro rodiče předškoláků a malých školáků.

 

Paní Pavlištíková a paní Hladká si pro pedagogy a rodiče připravily seminář o nácviku alternativní komunikace i s názornými ukázkami. Rodiče si pak mohli prohlédnout autistické třídy.

 

Potěšil nás velký zájem ze stran rodičů a pedagogů a velký počet návštěvníků.

Mgr. Marie Chabrová