Archiv: !

Beseda s Městskou policií

…pro žáky ze speciální školy.

Zajímavé a pro nás všechny poučné povídání, doplněné obrázky i názornou prezentací, pro nás připravil policista z Městské policie Most. Program byl zaměřen na dopravní výchovu. Poskytl našim žákům spoustu podnětných informací nejen o tom, jak se chovat v silničním provozu, ale také o použití tísňových čísel. Těšíme se na další setkání, kdy se opět dozvíme něco užitečného.

 

Mgr. Lenka Jelínková