Archiv: !

Dopravní výchova

Přednáška na téma: „Chování účastníků silničního provozu“

Dne 12. května 2016, naši školu navštívil příslušník Policie ČR z Dopravního inspektorátu Územního odboru v Mostě pan Heller.  Důvodem jeho návštěvy bylo seznámení žáků druhé a třetí třídy s bezpečností v silničním provozu. Pan praporčík dětem například sdělil, jaké bývají hlavní příčiny a důsledky dopravních nehod, objasnil jim zásady bezpečného chování v provozu, zejména ty zásady, jež se týkají bezpečnosti chodců, cyklistů a cestujících v hromadné dopravě.

V rámci této přednášky si děti hrály a zároveň ověřovaly své vědomosti týkající se dopravy a bezpečného chování v silničním provozu. Tato přednáška byla pro děti nejen velmi zajímavá, ale především poučná. Všichni doufáme, že bude brzy následovat další, na kterou se již nyní těšíme.   

 

 

 

 

Text a foto: Bc. Dagmar Křížová