Archiv: !

700 let od narození Největšího Čecha

Otec vlasti, státník, mecenáš a myslitel, to všechno byl Karel IV.

 

Žáci 1. stupně a některých tříd 2. stupně ZŠP se od počátku dubna postupně v nejrůznějších vyučovacích hodinách seznamovali s tím, jaký byl Karel IV. Co všechno pro další generace nechal vybudovat a jak se zasloužil o rozkvět českých zemí. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech pak uplatňovali svou kreativitu a tvůrčí aktivity. Výsledkem snažení žáků je výstavka ve vestibulu školy. Poděkování za krásné výtvory patří jak paním učitelkám, tak i žákům, kteří se na výstavce svými pracemi podíleli. Děkujeme všem.

 

Text : Mgr. Erika Bednárová

 

Foto: Mgr. Martina Čáková, Mgr. Erika Bednárová