Archiv: !

POZOR ČERVENÁ!

Žáci 2. A se v měsíci květnu zúčastnili přednášky Policie ČR na téma „Bezpečnost silničního provozu“.

Vše co se na přednášce dozvěděli, využili v hodinách Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova a Pracovní činnosti. Tak vznikly pěkné dopravní značky a semafory, které využívají žáci při hrách o přestávkách.

 

 

Foto a text: Mgr. Martina Čáková