Archiv: !

Živá zahrada

Život na školní zahradě.

Žáci z 3. A se zúčastnili jarního kola projektu „Živá zahrada“. V předem stanoveném termínu pozorovali živočichy na školní zahradě. Všechny živočichy, které na zahradě spatřili, následně zapisovali do mapovací karty. Vyplněnou kartu odevzdali paní učitelce Mgr. Janě Hofferové a ta ji odeslala vyhlašovateli soutěže.

Děti byly překvapené, kolik živočichů na naší školní zahradě žije. Do projektu „Živá zahrada“ se zapojily velmi rády, neboť se na školní zahradě staraly a zajímaly i v zimě o u nás přezimující ptáčky. Pravidelně jim doplňovaly potravu do krmítek a s oblibou je pozorovaly za okny při jejich „hodování“.

 

 

Text a foto: Dagmar Křížová