Archiv: !

Otevřené vyučování

Tvořivé vyučování ve 3. A.

Stejně tak jako v letech minulých, tak také v letošním školním roce se výuky zúčastnili rodiče žáků ze třídy 3. A.

Dne 15. června 2016 měli možnost zhlédnout výuku českého jazyka. Čtení, psaní, tvorba vět – to vše bylo propojováno se znalostmi o přírodě a společnosti.Děti svým rodičům názorně předvedly, jakým způsobem probíhá výuka v otevřeném vyučování dle týdenního plánu. Rodiče se přesvědčili o tom, že jejich děti při vyučovaní pouze nesedí v lavicích, ale při práci se volně pohybují po třídě, pracují ve dvojicích či ve skupinách nebo vykonávají samostatnou práci. Rodiče se do výuky aktivně zapojili, neboť spolupracovali
na zadaných úkolech přímo se svými dětmi.

Na závěr žáci rodičům ukázali, co se ve třetí třídě naučili. Rodiče následně obdrželi pracovní listy, dle kterých mohou se svými ratolestmi procvičovat učivo třetí třídy také
o prázdninách.    

 

 

Text a foto: Dagmar Křížová