Archiv: !

BESIP

Přednáška pro žáky ze třetí a čtvrté třídy

Před necelým měsícem se žáci ze třetí třídy zúčastnili přednášky na téma: „Chování účastníků silničního provozu“, která byla velmi zajímavá a poučná. Doufali, že brzy bude následovat další z přednášek na toto téma.  Jejich přání se naplnilo za necelý měsíc.

Tentokrát naši školu navštívil preventista a vedoucí Školní dohledové služby Městské policie v Mostě, Bc. Vladimír Litto, který žákům ze třetí a čtvrté třídy například vysvětlil, jaké zásady mají dodržovat při přecházení vozovky i to, jak by se měli chovat všichni účastníci silničního provozu, tzn. i chodci, aby nedocházelo k dopravním nehodám. Žáci si tentokrát rozšířili své znalosti zejména v oblasti dopravního značení - naučili se rozeznávat nové dopravní značky apod. Všichni zúčastnění se následně intenzivně zapojovali do diskuze, a tak čas vymezený na přednášku utekl jako voda. Nám všem proto nezbylo nic jiného, než se s panem preventistou rozloučit a poděkovat mu za interesantní přednášku.  Doufáme, že si brzy udělá čas a přijde si s námi povídat například o tom, jak bychom se měli chovat a to nejen v silničním provozu.       

 

 

Text a foto: Dagmar Křížová