Archiv: !

Keramika

Keramika i v letošním roce

 Ve školním roce 2017/2018 mají naši žáci opět možnost navštěvovat keramiku.

Neboť se do něj přihlásil velký počet zájemců, byli žáci rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina se schází v pondělí, druhá ve čtvrtek, vždy jedenkrát za měsíc.

 Žáci pracují s keramickou hlínou a vytváří z ní svícny, misky, hrnky, zvířátka a další předměty. Některé výrobky si po školní výstavce odnesou i domů.

 

  Vedoucí kroužku: Mgr. J. Machová