Archiv: !

Kontakty

ředitelka

Mgr. Hana Slapničková
Tel.: 476 703 181
E-mail: slapnickova@specmo.cz

zástupkyně ŘŠ I

Mgr. Libuše Bedrnová
Tel.: 476 700 000
E-mail: bedrnova@specmo.cz

zástupkyně ŘŠ II

Mgr. Lenka Brunnerová
Tel.: 476 700 000
E-mail: brunnerova@specmo.cz

sekretářka

Hana Štrálová
Tel.: 476 700 000
E-mail: vedeni@specmo.cz

vedoucí školní jídelny

Anna Šimová
Tel.: 476 709 715
E-mail: simova@specmo.cz

metodik prevence

Mgr. Věra Štičková
Tel.: 476 700 000
E-mail: vedeni@specmo.cz

environmentální koordinátor

Mgr. Jana Hofferová
Tel.: 476 700 000
E-mail: vedeni@specmo.cz

ICT koordinator

Petr Rak
Tel.: 476 700 000
E-mail: vedeni@specmo.cz

personalistka

Zlata Charamzová
Tel.: 476 700 000
E-mail: charamzova@specmo.cz

výchovná poradkyně

Mgr. Simona Průšová
Tel.: 476 700 000
E-mail: prusova@specmo.cz