Archiv: !

Školní čtenářský klub

Smyslem čtenářského klubu je zvýšení zájmu žáků o četbu

V letošním školním roce bude pokračovat činnost „Školního čtenářského klubu“. Žáci se budou v klubu setkávat vždy v pondělí - 1x za 14 dní, od 12.40
do 13.40 hodin.

 

Cílem činnosti „Školního čtenářského klubu“ je prohloubení čtenářské gramotnosti žáků, která je nezbytným předpokladem pro jejich další vzdělávání.

 

Žáci si budou pravidelně vypůjčovat knihy ze školní knihovny a navštíví také Městskou knihovnu v Mostě. Dále se zapojí do projektu „Celé Česko čte dětem“
a v měsíci březnu 2018 se zúčastní školní soutěže „O nejlepšího čtenáře“.

 

Smyslem čtenářského klubu je zvýšení zájmu žáků o četbu i literaturu
a v neposlední řadě také zažití radosti z přečtených knih.

 

 

 

 

Vedoucí klubu: Mgr. Dagmar Křížová