Archiv: !

Novinka ve škole – lis na PET lahve…

…POUŽÍVAT SMÍ JEN DOSPĚLÍ!!!

Na semináři v Ústí nad Labem jsem po vyplnění dotazníku vyhrála lis na PET lahve, který jsem přinesla do školy, neboť se zde více využije. Stlačením PET lahve na lisu se 5x zmenší její velikost. Paní ředitelka pověřila pana Cibulku, aby lis přidělal ke zdi u sběrných nádob na plast, papír, tonery, baterie a elektrospotřebiče. U lisu je návod na použití. Prosím, pozorně si jej přečtěte!

LIS NESMÍ POUŽÍVAT ŽÁCI! Dohlédněte na to, aby žáci na lis ani nesahali, mohlo by dojít k úrazu!!!

Fotografie názorně ukazují postup při lisování PET lahve.

 

Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová