Archiv: !

Velká sběrová soutěž v Recyklohraní

Do sběru se zapojilo 9 tříd a paní ředitelka.

Na říjen a listopad vyhlásilo Recyklohraní Velkou sběrovou soutěž ve sběru starých elektrospotřebičů a vybitých baterií. Do sběrové soutěže se zapojilo 9 tříd – 1. A, 2. A, 4. A, 4. B, 6. B, 6. AS, 7. A, 8. A, 9. AS a paní ředitelka. Celkem jsme nasbírali 25 kg starých elektrospotřebičů a 8 kg baterií. Nejvíce elektroodpadu odevzdala třída 2. A a baterií paní ředitelka.

Všem zúčastněným moc děkuji.

V týdnu 4. 12. – 8. 12. na Vás čeká malá odměna.

 

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová