Archiv: !

Dokážu to

...zvládnu to

DOKÁŽU TO je určen žákům, kteří z jakéhokoli důvodu mají obtíže v matematice, českém jazyce, ale i v jiných předmětech.

Cílem této aktivity je motivovat žáky k lepším vzdělávacím výsledkům, zvýšit u žáků zájem o školu, zbavit je strachu z neúspěchu ve výuce a zejména zajímavou formou předat žákům potřebné vědomosti a dovednosti.

Scházíme se 1x za měsíc (nebo dle aktuální potřeby žáků) v úterý 7. vyučovací hodinu ve třídě 7. A.

Vedoucí  – Erika Bednárová