Archiv: !

Otevřené vyučování – 5. A

Opět v čase adventním

V letošním školním roce se opětovně uskutečnilo otevřené vyučování pro rodiče žáků třídy 5. A. Protože nyní prožíváme čas adventní, byl také obsah výuky částečně zaměřen na toto oblíbené období. Stejně jako v minulosti, i tentokrát, žáci svým rodičům předvedli, jakým způsobem probíhá výuka v jejich třídě a co všechno se naučili v jednotlivých předmětech. Následně jednotliví žáci přednesli básničky s vánoční tématikou a poté společně zazpívali koledu. Na závěr vyučovací hodiny svým blízkým předali vlastnoručně vyrobený dárek. Pak se všichni společně odebrali rozsvítit svíčku ke „stolu splněných přání“ a nakonec navštívili vánoční výstavku.  Otevřené vyučování se velmi vydařilo a všichni se již těšíme na další společná setkání.

 

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová