Archiv: !

Sněhurka a sedm trpaslíků trochu jinak

Žáci 2. A plnili 2. úkol v Recyklohraní.

Celý den se prolínal pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků. Žáci si na ipadu prohlédli Sněhurku a trpaslíky, zopakovali si jména všech trpaslíků a pustili se do plnění 2. úkolu. Poslouchali pohádku, během které plnili různé aktivity např. Na zrcadlo, Hádanky, vyhledávali obrázky elektrospotřebičů, přikládali k obrázkům současných spotřebičů obrázky mechanických nástrojů. Na pracovním listu vyhledali a vybarvili všechny trpaslíky a zakroužkovali elektrospotřebiče. Ve výtvarné výchově si každý žák vybral omalovánku z pohádky a vybarvil ji pastelkami.

Žáci se dozvěděli, kam mají odložit rozbité elektrospotřebiče, komu můžou věnovat funkční spotřebiče a proč je lepší používat nabíjecí baterie.

Žákům se plnění úkolu velmi líbilo. Nejvíce se zasmáli při aktivitě Na zrcadlo, podařilo se jim rozluštit hádanky a vyplnit pracovní list V chaloupce u sedmi trpaslíků.

 

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová