Archiv: !

Příprava pokrmů v 6. třídě

I hoši rádi vaří

V rámci hodin pracovních činností mají chlapci též přípravu pokrmů. Chodí do školní cvičné kuchyňky, kde si připravují nejrůznější pochoutky. Nejraději si ale dělají palačinky.

Na vaření se vždy moc těší

Šašková Lenka – učitelka pracovních činností