Archiv: !

9. AS se odměnila

Sladká tečka za vysvědčením

Žáci 9. AS se celé pololetí velice snažili, a proto se dočkali pěkných známek na vysvědčení. Za odměnu si upekli skvělý moučník a při jeho přípravě využili mléko, které dostávají v rámci projektu.

 

PaedDr. Iva Gregorová, třídní učitelka