Archiv: !

Projekt: Kouření a já - 7.A

Lehké je začít, těžké odnaučit

Žáci 7. A se i v letošním školním roce aktivně zapojili do ,,protikuřáckého projektu“. V nejrůznějších vyučovacích hodinách společně diskutovali o problematice kouření. Sami uváděli negativní dopady kouření a všichni ho odsuzovali. Přesto z neformálních rozhovorů vyplývá, že i v této třídě je nejméně 50 % kuřáků! V hodině výtvarné výchovy pak každý vytvořil vlastní protikuřácký plakát. Ze všech jsme pak společně poskládali jeden velký, který bude vystaven ve třídě, aby každý den žákům připomínal rizika kouření.

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová