Archiv: !

Kurz primární logopedické prevence

Řečová výchova v praxi

Ve čtvrtek 15. 3. a 22. 3. navštívily opět naši školu  posluchačky Kurzu primární logopedické prevence. Kolegyně z různých MŠ a ZŠ našeho kraje se seznámily s alternativní komunikací, poznaly typické projevy na řeči u dětí s dyslálií, dysfázií a dětí sluchově a mentálně postižených a viděly hodiny řečové výchovy s takto postiženými dětmi. Během návštěvy naší školy se také seznámily s DVD Mluvení je hra a  prohlédly si  snoezelen, protože tato místnost se dá úspěšně využít v logopedické praxi. Účastnice kurzu obdivovaly práci našich učitelek i vybavení a výzdobu školy.

 

                                                                                        PaedDr. Iva Gregorová

                                                                                        učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu