Archiv: !

Umíme žít bez odpadů?

….my tedy moc ne :-(

Nový výukový materiál EKOABECEDA jsme v 6. B. zařadili v dubnu do hodin Českého jazyka – komunikační a slohová výchova, kde jsme diskutovali jeden týden na téma „Elektrospotřebiče – pohodlí rodiny“ a další týden na téma „O oblečení jinak“. Pracovali jsme ve skupinách, vyplňovali jsme pracovní listy a kreativně tvořili. Využili jsme i Výtvarnou výchovu k tomu, abychom vytvořili koláž ze starých oděvů.

Foto a text: Mgr. Schützová Petra