Archiv: !

5. červen - Světový den životního prostředí

Žáci 5. A se zapojili do projektu Ukliďme si zahradu.

 

Valné shromáždění Organizace spojených národů v roce 1972 ustanovilo 5. červen Světovým dnem životního prostředí.

 

Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je oslava Světového dne životního prostředí považována za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Smyslem je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost světové veřejnosti na zásadní ekologické výzvy současnosti.

 

V průběhu let dosáhl tento svátek celosvětového rozměru a je oslavován ve více než 100 zemích světa. Neslouží pouze k informování široké veřejnosti, ale také jako den, kdy se mají lidé ve svém úsilí o změnu a vliv na planetu spojit a společně pozitivně působit na životní prostředí.

 

V rámci Světového dne životního prostředí se žáci 5. A zapojili do projektu Ukliďme si zahradu. Od paní učitelky Mgr. Jany Hofferové obdrželi rukavice i pytle na odpad a pustili se do odklízení odpadků ze školní zahrady. I když na první pohled nebylo zřejmé, že by se na školní zahradě nějaké odpadky nacházely, opak byl pravdou. Žáci byli překvapeni, kolik jich bylo naházeno za oplocením zahrady – viz foto. Je nám všem velmi líto, že si někteří obyvatelé města neváží zelené oázy, která se nachází mezi panelovými domy na mosteckém sídlišti, a pletou si ji se skládkou odpadů.   

 

 

 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová