Archiv: !

Školní projekt: Barevná škola

... i při chůzi se můžeme učit ....

Díky p. uč. Rakovi a jeho skupině v předmětu pracovní činnosti vznikla úžasná schodová pomůcka pro výuku.

Však si sami prohlédněte, co žáci z 9. tříd vytvořili!