Archiv: !

Školní čtenářský klub

V letošním školním roce bude již čtvrtým rokem pokračovat činnost „Školního čtenářského klubu“.

 

Žáci se budou v klubu setkávat vždy v pondělí - 1x za 14 dní, od 13.25 hodin.

 

Smyslem čtenářského klubu je nejen zvýšení zájmu žáků o četbu i literaturu, ale také například potěšení z přečtených knih.

 

Žáci si budou opětovně pravidelně vypůjčovat knihy ze školní knihovny.  Během školního roku budou navštěvovat Městskou knihovnu v Mostě. První návštěva knihovny se uskutečnila již na začátku tohoto školního roku.

 

Žáci se zapojí do projektu „Celé Česko čte dětem“ a v měsíci březnu 2020 se zúčastní školní soutěže „O nejlepšího čtenáře“.

 

Cílem činnosti „Školního čtenářského klubu“ je prohloubení čtenářské gramotnosti žáků, která je nezbytným předpokladem pro jejich další vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí klubu: Mgr. Dagmar Křížová