Archiv: !

Školská rada

Dle zákona 561/2005 Sb.,§167 a §168, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové rady:


Zástupce rodičů: Kohoutová Jana

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Kamila Hodková

Za veřejnost - p. Chromová Ilona – člen, jmenován zřizovatelem školy


V Mostě dne 19.9.2017 Mgr. Hana Slapničková
ředitelka školy