Archiv: !

Stavím, stavíš, stavíme…

SPP a pěnové kostky

 

Téma prostorové orientace jsme si v rámci předmětu SPP vyzkoušeli pomoci pěnových kostek. Žáci pilně stavěli podle pokynů vyučující. Nejprve zkusili postavit libovolnou stavbu, zvíře a nakonec obličej. Pomoci pěnových kostek jsme zopakovali předložky před, za, pod, nad i vpravo a vlevo. Nejzábavnější byl „barevný diktát“ s následným zapamatováním si deseti po sobě jdoucích barev ve správném pořadí.

 

 

Foto a text: Mgr. Schützová Petra