Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

DOKÁŽU TO!

když se chce, tak to jde……

 

Tato aktivita je určena žákům 2. stupně základní školy. Žáci se scházejí ve třídě 9. A pravidelně 1x měsíčně, ale i častěji, podle potřeb. Hravou formou si doplňují, procvičují a utužují poznatky, zejména z matematiky a českého jazyka. Aktivitu navštěvují především žáci, kteří byli dlouhodobě nemocní, nebo z jakéhokoli jiného důvodu mají potíže s některou částí učiva. Cílem aktivity je zvýšit u žáků zájem o školu a motivovat je k lepším vzdělávacím výsledkům.

 

 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová