Archiv: !

DOKÁŽU TO!

když se chce, tak to jde……

 

Tato aktivita je určena žákům 2. stupně základní školy. Žáci se scházejí ve třídě 9. A pravidelně 1x měsíčně, ale i častěji, podle potřeb. Hravou formou si doplňují, procvičují a utužují poznatky, zejména z matematiky a českého jazyka. Aktivitu navštěvují především žáci, kteří byli dlouhodobě nemocní, nebo z jakéhokoli jiného důvodu mají potíže s některou částí učiva. Cílem aktivity je zvýšit u žáků zájem o školu a motivovat je k lepším vzdělávacím výsledkům.

 

 

Text a foto: Mgr. Erika Bednárová