Archiv: !

Školní projekt: Drakiáda

...draci v akci....

 

Každoročně v říjnu probíhá na naší škole drakiáda. Žáci se na ní těší, vystřihují, překládají, lepí a malují si rozličné dráčky, za které pak při drakiádě dostanou diplom a sladkou odměnu.

 

Také  letos proběhla na naší škole drakiáda. Žáci ZŠS a 1. až 3. třídy ZŠ se shromáždili v tělocvičně, kde probíhaly různé drakosoutěže. Skládání a malování draků, házení míčků na dračí hlavu, chytání dráčků skládání puzzlí draků, házení míčků a kroužků na dračí hlavu a jiné disciplíny.  V 11 hodin se všichni dráčci, draci i dračice přemístili před budovu školy, kde následovalo na louce vlastní pouštění vyrobených i zakoupených draků.

 

Velký dík patří  žákům třídy 6.A, kteří pomohli při organizaci

 

 

 

Šašková Lenka a Mgr. Čáková Martina