Archiv: !

Den boje za svobodu a demokracii…

…oslavíme 17. listopadu.

 

17. listopadu slavíme státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii. V tento den
si připomínáme uzavření českých vysokých škol v roce 1939 po nepokojích spojených s pohřbem studenta Jana Opletala i události revoluce v roce 1989, kdy vzpomínková demonstrace k 50. výročí uzavření vysokých škol nacisty přerostla v protesty proti tehdejšímu komunistickému režimu.

 

Sametová revoluce v roce 1989 představuje jednu z nejvýznamnějších událostí
v našich novodobých dějinách. Něžná revoluce, jak je také nazývána, probíhala v
období
od 17. listopadu do 29. prosince 1989, kdy padl komunistický režim v tehdejším Československu.

 

Události těchto dní si v rámci výuky připomenuli žáci 7. A, pro které je toto období již faktickou historií. Žáci byli seznámeni jak s atmosférou listopadových dní, tak také s hlavními aktéry politického převratu, který pro naši zemi znamenal po dlouhých čtyřiceti letech návrat k demokracii.

 

 

 

 

 

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová