Archiv: !

Budu správně mluvit...

...aneb Hrátky se slovy

 

Od září probíhá na naší škole aktivita pro žáky s tímto názvem. V rámci aktivity procvičujeme správnou výslovnost, komunikaci v běžných sociálních situacích, rozvoj slovní zásoby, čtení, grafomotoriku, cvičení zrakové a sluchové paměti a pozornosti, fonematický sluch a provádíme mnoho jiných aktivit, které přispívají ke zlepšení úrovně řečových dovedností.

 

 

 

 

 

                                                                                               PaedDr. Iva Gregorová, vedoucí aktivity