Archiv: !

Vánoční výstava

Ukázka výrobků žáků naší školy

 

Jako každý rok, i letos se konala na naší škole již tradiční vánoční výstava. Žáci naší školy zde opět vystavovali výrobky, které společně tvořili se svými učiteli v hodinách PČ a VV. Letos se opět přišlo na výstavu podívat mnoho dětí jak z mateřských škol, tak ze škol základních. Účast byla opravdu velká a výrobky i výstava se opět velmi líbily. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem žákům, učitelům a asistentům, kteří se podíleli na výzdobě haly na výstavku a na výrobcích s vánoční tématikou. Velký dík patří především panu učiteli Rakovi, který s chlapci v rámci pracovních činností utvořil Betlém v životní velikosti, který všichni návštěvníci velmi obdivovali, a který se jim velmi povedl.

 

Chtěla bych velmi poděkovat studentkám Střední pedagogické školy, které velmi pomohly s organizací výstavy a s malými dětmi na výstavě vyráběly malé vánoční dárky (sobíka, sněhuláka, vánoční stromeček a ozdoby na stromeček. Chválím nejen jejich přístup k dětem, jak vše zvládly, ale i jejich nápady na výrobu dárků, které si sami připravily. I s jejich pomocí se výstava velmi povedla a všem návštěvníkům se líbila.

 

Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří se na výstavě a výzdobě haly podíleli. Všem patří velký dík. Doufám, že velikonoční výstava, která nás čeká z jara bude také takto úspěšná a opět ji navštíví mnoho dětí, rodičů i ostatních návštěvníků.

 

Přeji všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a těším se na další výstavu.        

 

Napsala a nafotila Alena Niklová