Archiv: !

Otevřené vyučování v 7. A

Každoroční setkání s rodiči v čase adventním

 

V adventním období se uskutečnilo otevřené vyučování pro rodiče žáků třídy 7. A. Obsah výuky byl tudíž zaměřen na toto období. Žáci svým blízkým zazpívali koledy a přednesli básničky s vánoční tématikou. Pochlubili se také tím, co se již dokázali naučit v některých předmětech. V závěru vyučovací hodiny všichni společně shlédli „sestřih“ nejdůležitějších událostí, které žáčci v tomto školním roce zažili.

 

Poté se všichni společně vydali rozsvítit svíčku ke „stolu splněných přání“ a nakonec si prohlédli výrobky žáků na vánoční výstavce.

 

Otevřené vyučování se opětovně vydařilo.  Potěšující je také to, že všechny přítomné žáky přišli podpořit jejich blízcí, za což jim náleží poděkování.

 

Tak zase někdy - na viděnou!

 

 

 

 

 

Text a foto: Mgr. Dagmar Křížová