Archiv: !

Přišli jsme k vám „na zkušenou“

Statut cvičné školy

 

ZŠ a SŠ J. Palacha je již čtvrtým rokem cvičnou školou průběžné pedagogické praxe studentů VOŠ PMP Most. Každé podzimní úterý vstupovaly studentky 3. ročníku VOŠ do vybraných tříd. Zde se v rámci pedagogické praxe, pod supervizí zkušeného pedagoga, učily individuálně pracovat s žáky, citlivě vnímat jejich potřeby, komunikovat s nimi, motivovat je a hodnotit. Po dohodě s pověřeným pedagogem připravovaly pro žáky pestré činnosti, které ve vyučování realizovaly. Upřímné poděkování patří vedení školy za vstřícný přístup a pedagogům za jejich trpělivost
a ochotu předávat cenné zkušenosti budoucím mladým kolegům.

 

Mgr. Jitka Doušová,
vedoucí pedagogické praxe VOŠ PMP Most