Archiv: !

23.3. - 27.3. 2020

6.B

 

Čj – pravopis po obojetných souhláskách (vyjmenovaná slova)

 

        podstatná jména – rod, životnost, číslo

 

        čtení jednoduchých textů – schopnost reprodukce

 

Nj – fixace slovní zásoby probraných témat – rodina, škola, bydlení, potraviny

 

M – násobilka, dělení v oboru m. násobilky, sčítání – odčítání s přechodem jedné číslice přes základ  

 

        v oboru do 1 000, G – základní geometrické útvary a jejich značení

 

Z – opakujte si odpovědi na otázky, které pravidelně používáme na začátku hodin

 

D – život v Římě, Řecku

 

F – látky, pohyb – klid, jednotky hmotnosti, délky, objemu, času

 

P – živočišné druhy – charakteristika, zástupci, druhy rozmnožování, pletivo – tkáň

Ov – práva a povinnosti jedince, dítěte             Tř. uč. Mgr. Věra Štičková