Archiv: !

23.3. - 27.3. 2020

8.A

 

Milí osmáci!

 

I když nastala tato mimořádná situace a vy, žáci, nemůžete do školy, je potřeba, abyste se věnovali učení doma. Opakujte si učivo s pomocí rodičů, starších sourozenců, využijte vysílání ČT  pořad UČÍ TELKA. Můžete i pomáhat s učivem mladším sourozencům.

 

ČTENÍ podle zájmu a vlastního výběru (dětské knihy, časopisy, komiksy)

 

ČJ - psaní i-y (vyjmenovaná slova, měkké – tvrdé slabiky, koncovky podstatných jmen podle vzorů, shoda podmětu s přísudkem v minulém čase)

 

-          určování slovních druhů:  podstatná jména (rod, číslo, pád, vzor)

 

                                                      přídavná jména (rod, číslo, pád, vzor)

 

                                                       slovesa (osoba, číslo, čas)

 

UČEBNICE str. 52-57 nebo jiné knihy, články v časopise atd.

 

M – písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení

 

        zápis a čtení zlomků

 

        zápis a čtení desetinných čísel

 

         UČEBNICE str. 49 – 51 jakékoli příklady

 

NJ – opakování témat: potraviny, ovoce, zelenina, nákupy, bydlení, město, rodina

 

Těším se, že se zase sejdeme v naší třídě a že tato těžká doba bude již za námi.

 

  Vaše učitelka Ivana Žižková

Vaše mooooc hodná učitelka zeměpisu, Lenka Brunnerová, Vám nyní nabízí zúročení vašich vědomostí a znalostí o Evropě. Můžete si najít lehce státy Evropy na mapě a jejich hlavní města, včetně státních vlajek.