Archiv: !

23.3. - 27.3. 2020

9.A

 

Vzkaz pro žáky 9. A

 

Zdravím všechny žáky a žádám je, aby se věnovali opakování a prohlubování učiva.

 

1.       Čtěte, čtěte, čtěte – z čehokoliv

 

2.       Český jazyk: podstatná jména: skloňování, pravopis, věta jednoduchá a souvětí, slovní druhy, které umíme  -co vyjadřují a co u nich lze určit.

 

3.       Matematika: desetinná čísla – násobení, dělení, sčítání, odčítání. Procenta – jednoduché výpočty, úrok, poměr, měřítko. Praktické úlohy z běžného života.

Vaše učitelka Erika Bednárová

     Třído, koukejte si zpívat! Poslouchat muziku, sledovat na FB, např. živá vysílání Kryštof. Hudba léčí a pomáhá překonávat stres! Učitelka HV vás všechny zdraví. Lenka Brunnerová!

Chemie

 

  1. Opakování kyselin a zásad /vlastnosti, kyseliny a hydroxidy jsou žíraviny, využití/
  2. Opakování soli, co je to neutralizace při výrobě soli, druhy soli
  3. Úkol - Vzácné dary Země: Uhlí, vznik uhlí, jaký prvek obsahuje uhlí

Petr Rak