Archiv: !

23.3. - 27.3. 2020

5.AS

 

Vážení rodiče, milé děti.

 

Moc na Vás myslíme, doufáme, že jste všichni zdrávi a zvládáte tuto nelehkou situaci. Těšíme se, že se již brzy uvidíme ve škole a budeme společně pokračovat v učení, hraní a povídání. Mezitím se snažíme pro Vás připravit spoustu nových materiálů, pracovních listů, šablon a pomůcek, abychom lépe zvládli dohnat zameškanou práci.

 

Prosíme Vás, abyste si se svými dětmi ve volných chvílích často povídali, tím rozvíjíte jejich slovní zásobu a nadále procvičovali doporučené učivo.

 

Ve čteníopakujte velká tiskací písmena, skládejte je do slabik a následně skládejte slova která přečtete. Děti pokračují ve čtení pracovních listů, které jim byly rozdány.

 

V počtech opakujte  číselnou řadu do dvaceti po jednotkách. Dále procvičujte numeraci do patesáti po desítkách.  Počítejte jednoduchéíklady na sčítání a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku.

 

V řečové výchově rozvíjejte slovní zásobu, děti mohou převyprávět krátkýíběh, či pohádku, kterou jste společně četli.

 

V psaní nacvičujte malá psací písmena j, a, r, o. Dbejte na správnýúchop psacího náčiní.

 

V prvouce si povídejte o jaru a o změnách v přírodě, které nastávají právě na jaře. Pokud máte počítač, děti vyhledají obrázky prvních jarních kytiček.

 

V hudební výchově si děti poslechnou písničku Jaro už je tu na https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA

 

V pracovních činnostech doporučuji pro děti jednoduché domácí práce, jako utírání prachu, úklid malé skříňky nebo police. Skládání oděvů.

 

Ve výtvarné výchově namalují děti obrázek vybrané jarní kytičky.

 

V tělesné výchově doporučuji každé ráno se pěkně protáhnout, rodiče si mohou s dětmi házet či kutálet s míčky.

 

Děkujeme Vám za spolupráci, které si velmi vážíme. Přejeme Vám klidné a pohodové dny.

 

Mgr. Ilona Kocourkováídní učitelka a

 

Petra Nováková asistent pedagoga