Archiv: !

30.3. - 3.4. 2020

2.A

M:

Sčítání a odčítání do 9.

Pojmy: větší, menší než…

Rozklady čísel.

Geometrické tvary – koule, krychle, kvádr.

 

Čj :

Nácvik dvojhlásky „OU, ou“.

Čtení a psaní slabik, slov a krátkých vět s dvojhláskou „ou“.

Učebnice s. 81 – 85 a s. 128 nahoře.

 

ČaS:

Jaro, příroda na jaře, chování živočichů na jaře, ochrana přírody.

Znaky ročních období – jaro, léto, podzim, zima.