Archiv: !

30.3. - 3.4. 2020

4.AS

 

Milí rodiče,  věnujte se svým dětem tak, jak to nejlépe dovedete! Čtěte pohádky, hrajte hry a zpívejte.    

 

Ráda bych Vás ale požádala o procvičování tohoto učiva:

 

 

 

Šimon - opakování geometrických tvarů  - kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, opakování písmen velké tiskací abecedy, procvičování grafomotoriky - čáry shora dolů, spojování bodů.    

 

David D. - sčítání do 5, čtení číslic do 10, opakování písmen, určování první hlásky ve slovech

 

Jarka - čtení pohádek, opisování vět ze čtené pohádky /každý den 2 věty/,  sčítání do 18  

 

David P., Matyáš a Šárka - trénujte sebeobsluhu /svlékání a oblékání/,  vkládání předmětů do správných otvorů, čmárání do krupice nebo písku  

 

 

 

Mějte se moc hezky, myslíme na vás!!!   

 

 

 

Vaše paní učitelka Mgr. Ivana Jelínková, paní asistentky Eva a Jarka