Archiv: !

30.3. - 3.4. 2020

5.AS

 

Pro mou milou třídu 5.AS.

 

Zdravíme naše milé žáčky a také všechny rodiče,

 

děkujeme všem za trpělivost a doufáme, že se máte všichni dobře a jste stále zdraví .

 

 

 

Pro tento týden jsem pro Vás připravila tyto úkoly:

 

 

 

Čtení – Děti si přečtou básničku o jaru. Nemusí číst celou báseň najednou, stačí každý den jedna sloka básně.

 

            JARO, JARO, PŘIJĎ UŽ K NÁM

 

           

 

            JARO, JARO, PŘIJĎ UŽ K NÁM,

 

             KYTIČKY JÁ RÁDA MÁM.

 

 

 

            PŘIVEĎ S SEBOU SLUNÍČKO,

 

            OHŘEJ ZEMI MALIČKO.

 

 

 

            AŽ NA LOUCE NAJDU KVĚT,

 

            BUDE ZASE KRÁSNÝ SVĚT.

 

 

 

Řečová výchova – Povídáme si o čem jsme četli – o čem byla básnička?  Básničku se naučíme po slokách. Každý den jednu sloku básně.

 

 

 

Psaní – Stále procvičujeme malá psací písmena  j, a, r, o. Kdo bude šikovný a zvládne, může písmenka spojit ve slovo.

 

 

 

PC – Kdo má doma počítač může také básničku opsat do MS Wordu a vložit obrázek sluníčka.

 

 

 

Počty – Zopakujeme si psaní číslic do deseti, rodiče diktují číslice a děti píší na papír číslice, které slyší. Vymýšlíme jednoduché slovní úlohy ( Honzík dostal 5 lízátek, tři lízátka dal Pepíkovi. Kolik zbylo Honzíkovi lízátek?)  a děti počítají například víčka, knoflíky, korálky…

 

 

 

Prvouka – Zopakujeme si jarní měsíce. Pozorujeme přírodu, jak se mění. Povídáme si také o mláďatech domácích zvířat, která se na jaře narodí.

 

 

 

Výtvarná výchova – Pokud máte doma tempery, můžete vytvořit jarní louku. Štětcem a  zelenou temperou na papír namalujeme stonky kytiček. Vezmeme vidličku a spodek vidličky nabarvíme temperou. Vidličku pak obtiskneme navrch stonku. Barvičky střídáme.

 

 

 

Hudební výchova -  Společně si zazpívejte písničku „Holka modrooká.“ V písničce zkuste výměnu samohlásek a, e, i, o, u.  (Halka madraaká, nasadávaj a pataka…)

 

 

 

Tělesná výchova – Můžete dětem doma vytvořit, pokud je to možné, překážkovou dráhu z polštářků,  židliček, taburetků a bedniček. :-)

 

 

 

Pracovní výchova  - Pokračujeme v sebeobslužných činnostech, děti mohou pomáhat v kuchyni s přípravou jednoduchých jídel, prostírat stůl atp.

 

 

 

 

 

Přejeme Vám  pevné nervy a hlavně zdraví!

 

Vaše učitelka Ilona Kocourková a Petra Nováková.