Archiv: !

30.3. - 3.4. 2020

7.A

 

Milí žáčci,

 

 

 

v týdnu od 30. března do 3. dubna 2020 budete plnit následující úkoly:

 

 

 

Český jazyk

 

-       Komunikační a slohová výchova

 

Napište do sešitu dopis – sestře, bratrovi, tetě apod., nezapomeňte
na oslovení a adresu J. Následně se pokuste dopis napsat na PC a to
se všemi náležitostmi (viz učebnice str. 78).

 

-       Literární výchova

 

Četba libovolné pohádky – charakteristika hlavních postav a děje.

 

Čtěte, čtěte, čtěte!

 

-       Jazyková výchova

 

Podstatná jména – rod ženský; vzory žena, růže, píseň, kost. Do sešitu vypracujete cvičení z učebnice na str. 39 a 40.

 

 

 

Německý jazyk

 

-       Fixace slovní zásoby – téma „Sport“. Odpovídejte na otázky „Wer ist da?“

 

Procvičujte násobení do 20 (znaménko x = mal). Učebnice str. 18, 21 a 22.

 

 

 

Matematika

 

-       Písemné násobení dvojciferným činitelem. Učebnice str. 33, cv. 1, str. 34 a 35.

 

-       Geometrie – konstrukce pravidelného šestiúhelníku. Učebnice str. 74 a 75.

 

 

 

Přírodopis

 

-       Skupiny dvouděložných rostlin –břízovité, vrbovité, růžovité a brukvovité. Botanika str. 32 – 35.

 

Odpovězte na otázky na str. 28.

 

 

 

Hudební výchova

 

-       Zazpívejte si každý den vaše oblíbené písničky a uvidíte, že budete ihned veselejší. Poslouchejte hudbu, soustřeďte se a relaxujte.

 

 

 

Výtvarná výchova

 

-       Kresba zážitku libovolnou technikou. Zamyslete se nad tím, co jste zažili v posledních dnech a pokuste se to nejzásadnější „přenést“ na papír.

 

________________________________________________________

 

 

 

Vše zapisujte do sešitů a nezapomínejte procvičovat v minulosti osvojené učivo. Všichni víme, že opakování je ......... J J J

 

 

 

Opět se uslyšíme a pevně věřím, že mne nezklamete a zadané učivo budete umět.

 

Tentokrát brzy na slyšenou!  

 

 

 

Vaše třídní učitelka (nebo mučitelka? J)

 

D. Křížová

 

Zeměpis 7.A,B

 

Milí žáci, cestujte alespoň virtuálně, opakujte si významné řeky České republiky a ověřte si své vědomosti v malém testu 😊

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UNUpJNDNIUktFN1NSRjlMQVFUTTcwSkFWSy4u

 

 

 

 

 

Fyzika 7.A

 

A nezahálejte ani ve fyzice

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UNUpORjNNRVZTSEg2RUtSTUROOVBCRTAyQS4u

 

Tělesná výchova 7.A   V průběhu dne se hýbejte a nelenošte. Každý den si udělejte malou rozcvičku. udělejte si nějaké dřepy, sedy-lehy, kluci můžou kliky.  Těším se na vás.

 

Šašková Lenka