Archiv: !

30.3. - 3.4. 2020

6.B

 

Moji milí žáci,  určitě se  těšíte na to, co jsem si pro Vás připravila na  zopakování:

 

Dějepis 6.A,B

 

( podívejte se na film Já Klaudius, Kleopatra, Bohové Egypta, Hannibal nepřítel Říma, dále si zopakujte pomocí aplikací čt- dějepis Řecko, Řím)

 

Tak se opatrujte a občas se na něco podívejte zdravím Vás  Marcela Stütz

 

Obsah učiva pro opakování v době přerušení výuky ve škole

 

VI.B

 

 

 

Čj – pravopis po obojetných souhláskách (vyjmenovaná slova)

 

        podstatná jména – rod, životnost, číslo

 

        opis cvičení učebnice

 

        čtení jednoduchých textů potichu – nahlas – reprodukovat

 

Nj – fixace slovní zásoby probraných témat – rodina, škola, bydlení, potraviny

 

      - slovíčka užívaná při mluveném projevu – rozhovoru – kontaktu s jinou osobou (pozdravy)

 

      - čtení cvičení

 

M – násobilka, dělení v oboru m. násobilky,

 

        sčítání – odčítání s přechodem jedné číslice přes základ v oboru do 1 000

 

        G – základní geometrické útvary, jejich konstrukce a značení

 

P – živočišné druhy – charakteristika, zástupci,

 

      probraná témata (orientovat se dle vypsaných témat v sešitu)

Zeměpis

 

Podívejte se na stránky: https://pardubice.rozhlas.cz/zvladnete-se-orientovat-ve-volne-prirode-i-bez-mobilu-a-mapy-7190188

 

Pč - pomáhejte vašim rodičům – mamince nebo babičce s přípravou pokrmů, tatínkovi s drobnými opravami v domácnosti. Hlavně si po sobě uklízejte své věci a udržujte pořádek.

 

Těším se na vás. Šašková Lenka