Archiv: !

30.3. - 3.4. 2020

7.BS

 

Milí moji žáci,

 

Opět Vás zdravím a přeji kromě pevného zdraví i trpělivost, abychom všichni vydrželi ten delší pobyt doma. Aby Vám to lépe utíkalo, můžete se naučit básničku Březen. Pokud objevíte slovo, kterému nerozumíte, najděte si ho na PC a vysvětlete s rodiči. Básničku pak napište jako diktát a procvičujte určování podstatných jmen a sloves v textu. Zkuste věty psát i psacím písmem. Řekněte svým maminkám, jaké znáte jarní měsíce, jaké počasí bývá na jaře (můžete i německy),  a jaké kytičky rostou v tomto období. Nějakou kytičku mi také namalujte. V dějepise opakujte učivo a Karlu IV. Pusťte si na Youtube film o tomto panovníkovi.

 

Martin bude opakovat starověk v Číně a Indii.

 

V matematice procvičujte stále písemné násobení dvojcifernými čísly.

 

V zeměpise najděte na mapě města našeho kraje a připomeňte si zajímavosti těchto měst.

 

Nezapomeňte pomáhat mamince při vaření, úklidu nebo třeba jen tím, že si sami najdete nějakou zábavu – knížku, hru apod.

 

Věřím, že až se spolu uvidíme, budeme mít spoustu zážitků k vypravování.

 

Věra Tučková

 

Všechny pracovní listy, jsou zaslány prostřednictvím třídní učitelky. Které tímto děkuji za spolupráci. 

 

OV

 

7. ZŠS OV státní symboly - vyhledat na internetu, jaké jsou symboly, také namalovat vlajku ČR

 

6. ročník - moje rodina

 

7. ročník - práce a volný čas

 

 

 

PŘÍRODOPIS

 

7. ROČNÍK ZŠS - živočichové a jejich mláďata

 

6. ročník - ploštěnci

 

7. ročník - krytosemenné rostliny